Företag

Vad kan jag erbjuda er som företag?

Företagsanpassad träning

Studier visar att avkastningen hos hälsofrämjande åtgärder betalar sig. Medelvinsten i minskad sjukfrånvaro sägs vara fem gånger högre än hälsoinvesteringen. Dessutom pekar allt på att produktionsvinsterna med sådana satsningar är ännu större än utdelningen i form av minskad sjukfrånvaro.

Har ni råd att inte ta hand om era anställda?

För mer information och priser för företag:

Personlig träning

Har du råd att inte ta hand om dina anställda?

Ofta varierar behovet av träning mycket inom företaget. En del anställda kanske redan tränar regelbundet medan andra inte rör på sig mer än nödvändigt. Vissa vill träna för att bli friskare och starkare medan andra behöver tappa några kilo. Jag hjälper era anställda att komma igång med träningen och anpassar den efter deras nivå.

Varför inte ta med en Personlig Tränare på konferensen som ser till att de anställda får röra på sig under dagen? Det kan röra sig om allt från promenader, löpcoachning, olika sorters gruppträning, styrketräning eller annat utifrån era önskemål. Och varför inte avsluta dagen med en intressant föreläsning om vikten av kost och motion.

Kostrådgivning

Ät rätt och prestera rätt

Hur näringsriktigt äter era anställda och hur påverkar deras kost prestationen under dagen? Har de en hög sjukfrånvaro? Man kan se starka kopplingar mellan vad folk äter, om de motionerar och deras sjukfrånvaro. Vill ni göra både företaget och era anställda en tjänst? Låt mig öka kunskapen hos personalen om hur de kan orka mer, både på jobbet och fritiden, genom att äta en bra kost och röra på sig med jämna mellanrum. Utbildningen kan ske enskilt eller i mindre grupper, utifrån era och era anställdas önskemål.

Lunchlöpning

Hinner inte träna?

Inte tid att träna? Passa på under lunchen! Jag möter upp hos er och kör ett 30-minuters löppass tillsammans med era medarbetare. Passet är anpassat så att alla kan vara med, både den som vill lära sig springa och den som är van löpare. Fokus kommer ligga på teknik och inte på fart.

Företagsmassage

Massage ger bättre presationer

Massage på jobbet skapar förutsättningar för att förbättra prestationen hos de anställda. Det ökar effektiviteten då stress och smärta minskar och koncentrationsförmågan ökar. Även sjukfrånvaron minskar eftersom personalen får ett starkare immunförsvar och mår bättre. Genom att erbjuda massage blir ni en attraktiv arbetsplats med en välmående personal.

Massagen sker på er arbetsplats, eller om ni så önskar, på min salong.

Pin It on Pinterest

Share This